Yhtymähallitus, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 19.9.2019 kokouksen pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 23.9.2019. Päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa valtuuston 19.9.2019 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.