Yhtymähallitus, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Toimen muuttaminen määräaikaiseksi viraksi

KEUDno-2019-1156

Valmistelija

  • Matleena Ylitalo, Erityisasiantuntija, matleena.ylitalo@keusote.fi

Perustelut

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen asumispalveluohjaajan työnkuvaan kuuluu jatkossa ikääntyneille asiakkaille palvelupäätöksien tekminen  tehostettuun asumispalveluun, laitoshoitoon, palveluasumiseen, lyhytaikaishoitoon ja kriisipaikoille koko Keusoten alueelle. Näin ollen toimi tulisi muuttaa viraksi.

Hallintosäännön luvun 6 § 25 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta, toimen muutos viraksi on viran perustamiseen rinnastettava päätös.  Nykyinen toimenhaltija on perhevapaalla, joten muutos tehdään määräaikaisena 31.5.2021 saakka. Työntekijän kanssa on käyty henkilökohtainen keskustelu muutoksesta ja sen vaikutuksista 16.4.2019. Määräaikainen virka laitetaan julkiseen hakuun.

Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää muuttaa liitteen 1 mukaisen toimen viraksi ajalle 1.10.2019 - 31.5.2021

Päätös

Hyväksyttiin eistyksen mukaan.

Tiedoksi

Tuija Nuutinen, Sanna Toivola-Järvinen, Virpi Kolehmainen, Matleena Ylitalo