Yhtymähallitus, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Palveluverkkosuunnitelman käynnistämisesityksen hyväksyminen ja ohjausryhmän jäsenten nimeäminen

KEUDno-2019-1467

Valmistelija

  • Sannamari Nousiainen, Hallintopäällikkö, sannamari.nousiainen@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymä on sitoutunut toimimaan nykyisellä palveluverkolla vuoden 2019 loppuun saakka. Kuluvan vuoden aikana on kartoitettu kiinteistöt, joissa kuntayhtymä toimii ja palvelurakennetta palvelukokonaisuuksittain.

Jotta kuntayhtymä pystyy jatkossa tuottamaan tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sote-palveluja, tulee palveluverkkosuunnitelman laatiminen aloittaa jo tämän vuoden puolella. Tavoitteena on, että palveluverkkosuunnitelma on valmis keväällä 2020.

Palveluverkkosuunnitelmalla tarkoitetaan tässä asiayhteydessä tarkoituksenmukaista palveluverkkorakennetta, jonka mukaisesti palvelut toteutetaan kuntayhtymässä asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Palveluverkkosuunnitelma laaditaan vuosille 2020-2030.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus

  •  hyväksyy palveluverkkosuunnitelman käynnistämisesityksen
  •  nimeää projektille poliittisen ohjausryhmän
     

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi palveluverkkosuunnitelman käynnistämisesityksen ja nimesi  poliittiseen ohjausryhmään  seuraavat jäsenet ja varajäsenet

- Annika Kokko, varalla Aki Korpela

- Arto Lindberg, varalla Kati Lepojärvi

- Maiju Tapiolinna, varalla Virpi Räty

- Tapio Havula, varalla Erkki Laukkanen

- Helinä Perttu, varalla Pauliina Naala

- Juha Virkki, varalla Liljankukka Runolinna.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat