Yhtymähallitus, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/2019

KEUDno-2019-1448

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, Talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2019 käyttösuunnitelman kokouksessaan 12.2.2019 § 18. Käyttösuunnitelman muutosesitys on käsittelyssä yhtymähallituksessa 24.9.2019. 

Käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle kolmannesvuosittain osavuosikatsauksen ajankohdin. Vuoden toinen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu on laadittu ajalta 1.1.-31.8.2019. Taloudellisten tavoitteiden toteutuma on esitetty suhteessa muutettuun käyttösuunnitelmaan. Mikäli yhtymähallitus päättää käyttösuunnitelman muutoksesta päätösesityksestä poiketen, tehdään vastaavat muutokset käyttösuunnitelman toteutumisvertailuun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.8.2019.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

johtoryhmä, tulosalueiden päälliköt, talouspäälliköt