Yhtymähallitus, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousviikon perjantaina ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Sirkka Rousu ja Arto Lindberg.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän mielenterveys- ja päihdepalveluja esittelivät Ainomaija Heiska-Johansson,  Pia Kalkkinen, Jaana Vilpas, Nina Tommola sekä Minna Kairesalo.