Yhtymähallitus, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

  

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 36 Sosiaaliohjaajan virka valinta aikuissosiaalityöhön Hyvinkään aikuissosiaalityön yksikköön, 07.10.2019
§ 37 Etuuskäsittelijän virka, 14.10.2019
§ 38 Sosiaaliohjaajan virka aikuissosiaalityöhön, 14.10.2019

Avopalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 25 Terveyskeskuslääkärin virkavalinta, 24.09.2019

Hallintopäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Oman auton käyttöoikeus, hallinto- ja tukipalvelut, 11.10.2019

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 47 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Hoivalähde Oy, 23.09.2019
Hankintapäätös:
§ 46 Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankinta, 23.09.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 49 Sosiaalityöntekijän virkaanvalinta vanhuussosiaalityöhön Hyvinkäälle, 08.10.2019

Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 211 HUS-kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymän yhteistoimintasopimus liittyen Keski-Uudenmaan yleislääketieteen alueellisen koulutusylilääkärin toimeen ja sen rahoitukseen, 26.09.2019
§ 218 Ulkoisen integraation kehittämispäivä Tallinnassa, 07.10.2019
Hankintapäätös:
§ 208 Kehittäjäkumppanin hankinta, 24.09.2019
§ 209 Toimistotarvikkeet, sitoutuminen Hansel Oy:n tulevaan puitesopimukseen (KEUDno-2019-1243), 24.09.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 217 Virkasuhteen purkaminen koeaikana / turvallisuuspäällikkö , 07.10.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 206 Käsihygienian toteutuminen kotihoidossa, 23.09.2019
§ 207 Kuljetuspalvelukilpailutus (soten ostopalveluina hankkimat yksilö- ja ryhmäkuljetukset), 24.09.2019
§ 210 Tutkimuslupahakemus tyypin 2 diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnnan yhteisesiintyvyys sekä taustasairaudet Suomalaisessa perusterveydenhuollossa, 24.09.2019
§ 213 Tutkimuslupahakemus; Kotiapu-kokeilu: kotihoidon henkilökunnan kokemuksia kotiapu-kokeilusta, 02.10.2019
§ 216 Kuntien henkilökohtaisen avun kustannuserot- päätöksenteko kunnallisissa vammaispalveluissa, 07.10.2019

Lastensuojelun avohuollon esimies, Tuusula ja Mäntsälä
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Sosiaalityöntekijän virka lastensuojelun avohuolto, 03.10.2019

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
§ 30 Erityissosiaaliohjaajan virka lastensuojelun jälkihuolto , 02.10.2019
§ 31 Sosiaalityöntekijä virka, lastensuojelun avohuolto , 03.10.2019

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 33 Kotihoidon kesäajan 2019 palkkiot, 14.10.2019
Hankintapäätös:
§ 29 Hankintasopimus ikääntyneiden tehosteusta asumispalvelusta ja palveluasumisesta, hinnankorotukset vuodelle 2020 Hoitokoti Päiväkumpu Oy, 30.09.2019
§ 30 Hankintasopimus ikääntyneiden tehostetusta asumispalvelusta ja palveluasumisesta, hinnankorotukset vuodelle 2020 Esperi Care Oy, 30.09.2019
§ 31 Hankintasopimus ikääntyneiden tehostetusta asumispalvelusta ja palveluasumisesta, hinnankorotukset vuodelle 2020 Mehiläinen Oy, 30.09.2019
§ 32 Hankintasopimus iIkääntyneiden tehostetusta asumispalvelusta ja palveluasumisesta, hinnankorotukset vuodelle 2020 Attendo Oy , 30.09.2019

Palvelujohtaja, Miela
Hallintopäätös:
§ 21 Sopimuksen siirtäminen / MLL Helsingin Sosiaalipalvelut Oy, 11.10.2019
§ 22 Sopimuksen siirto / MLL Helsingin Sosiaalipalvelut Oy, 11.10.2019

palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hankintapäätös:
§ 3 Yhteistyösopimus Pfizer Oy, 14.10.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Oman auton käyttöoikeus, Sairaalapalvelut, 14.10.2019
§ 2 Terveyskeskuslääkärin virka valinta, 09.10.2019
§ 4  Hallinnollisten ylilääkäreiden vastuualueiden muutos määräajaksi 7.10.-31.12.2019. , 14.10.2019

Talous- ja hallintojohtaja
Hallintopäätös:
§ 21 Tilapäislainan ottaminen, 23.09.2019
§ 23 Tilapäislainan ottaminen, 30.09.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 22 Tilahallintapäällikön virkaan valinta, 23.09.2019

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 50 Tiera sähköinen asiointi -hankinta, 23.09.2019
§ 51 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkäys, 01.10.2019
§ 52 Palveluohjauksen hankesuunnitelman laatiminen, 02.10.2019
§ 53 Suomi.fi valtuutuspalvelun käyttöönotto, 11.10.2019
§ 55 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Contact Center hankinta, 11.10.2019

Vammaisten palvelujen päällikkö
§ 9 Avustuksen myöntäminen Kehitysvammaisten tuki ry, 20.09.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.