Yhtymähallitus, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Ikäihmisten asumispalvelujen hankinta väliaikainen sopimus

KEUDno-2019-1664

Valmistelija

  • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään liittyneet Kuuma-kunnat Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula ovat olleet mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamassa puitesopimuksessa ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon puitejärjestelyssä KLKH782014.

Puitesopimuskausi alkoi 1.1.2015 ja päättyi 31.12.2018. Puitesopimuskauden pituus on ollut neljä (4) vuotta. Puitesopimuskauden jälkeen Kuntahankinnoilla on ollut oikeus ottaa käyttöön kolme (3) yhden (1) vuoden mittaista optiokautta vuosi kerrallaan. Sopimuskauden pituudella on pyritty takaamaan asumispalvelujen jatkuvuus ja Asukkaiden hoitosuhteen katkeamattomuus. Puitesopimuksissa oli maininta, että Kuntahankinnat ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta Palveluntuottajalle kirjallisesti vähintään kuusi (6) kuukautta ennen puitesopimuskauden päättymistä. Kuntahankinnat on ottanut optiokaudet käyttöön.

Sopijapuolilla on ollut oikeus irtisanoa sopimus päättymään 6 kuukauden irtisanomisajalla kuitenkin siten, että sopimus päättyy aikaisintaan 1 vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulon jälkeen.  Mikäli Kuntahankinnat irtisanoo puitesopimuksen lakkaa myös Asiakaskohtainen sopimus, ellei sen jatkamiseen ole perusteltua syytä.

KL-Kuntahankinnat Oy on keväällä 2019 ilmoittanut puitejärjestelyssä mukana oleville kunnille, että se tulee irtisanomaan puitesopimukset. Kuntahankinnat on lähettänyt puitesopimistoimittajille irtisanomiskirjeen, jossa kerrotaan irtisanomisesta ja siitä, että sopimukset päättyvät kuuden kauden irtisanomisajan jälkeen 13.11.2019.

Kuntayhtymässä tällä hetkellä voimassa olevat ikäihmisten asumispalveluja koskevat puitesopimukset Hyvinkään kaupungin osalta vuoden 2019 lopulla eikä optiovuosia käytettävissä. Kuntien sopimukset on siirretty kuntayhtymälle yhtymähallituksen 18.12.2018 § 166 Sopimusten siirtopäätös Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään -päätöksen mukaisesti. Myös Hyvinkään kaupungilta siirtyneiden sopimusten osalta tehdään tässä samassa yhteydessä väliaikaiset sopimukset.

Puitesopimuksen irtisanomisesta johtuen Keusotessa käynnistettiin keväällä 2019 Ikäihmisten asumispalvelujen hankintaprosessi. Koska nykyiset hankintasopimukset päättyvät 13.11.2019 ja kilpailutus hankintapäätöksineen ei valmistu edellä mainittuun päivämäärään mennessä, tehdään nykyisten palveluntuottajien kanssa väliaikaissopimukset. Nyt allekirjoitettavat väliaikaiset sopimukset ovat voimassa siihen saakka, kunnes nyt käynnissä oleva kilpailutus on päättynyt ja voidaan allekirjoittaa uudet sopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa.

Kuntayhtymän voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti yhtymähallitus päättää yli 6 000 000 euron hankinnoista. Vuosittain ikäihmisten asumispalveluja arvioidaan ostettavan noin 40 000 000 eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää,

  • että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tekee väliaikaiset sopimukset nykyisten palveluntuottajien kanssa.
  • oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan väliaikaiset sopimukset.
     

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

talous- ja hallintojohtaja, ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö, hankintapäällikkö