Yhtymähallitus, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 24.5.2019 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 27.5.2019 yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Sirkka Rousu ja Juha Virkki.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Rousu ja Arto Järvinen.