Yhtymähallitus, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Yhtymähallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 126 Sopimus yleislääketieteen koulutuksesta , 07.05.2019
§ 127 Valinnanvapauskokeilun henkilökohtaisen budjetin kokeilun palveluntuottajaksi hyväksyminen, Aika ja Hoiva T:mi Anna-Maria Lindqvist, 09.05.2019
§ 130 Sopimus organisaatiorajan ylittävästä HaiPro-vaaratahtumaraportoinnista HUS:n ja Keskiuudenmaan sote-kuntayhtymän kesken, 13.05.2019
§ 131 Valinnanvapauskokeilun henkilökohtaisen budjetin kokeilun palveluntuottajaksi hyväksyminen, Suomen Avustajapalvelut Oy, 15.05.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 129 Tehostettu perhetyö Keusoten jäsenkunnissa, 13.05.2019

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän rekrytointi lastensuojelun avohuollon palveluihin Hyvinkään toimipisteeseen, 08.05.2019

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 16 Virkamatkamääräys, 09.05.2019

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 28 Idm- ja palvelunhallintapalvelun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä, 08.05.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.