Yhtymähallitus, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Valtuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Kuntayhtymävaltuuston kokouksen 9.5.2019 kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 15.5.2019. Päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne täytäntöön pantaviksi.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa valtuuston 9.5.2019 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.