Yhtymähallitus, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Toimen muutos viraksi

KEUDno-2019-12

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen asumispalvelukoordinaattorin työnkuvaan kuuluu jatkossa asiakkaiden palvelu- ja maksupäätösten tekeminen delegointisäännön mukaisesti. Näin ollen asumispalvelukoordinaattorin toimi tulisi muuttaa viraksi.

Työntekijän kanssa henkilökohtainen yt-menettely on suoritettu 8.4.2019 ja 16.4.2019.

Hallintosäännön luvun 6 § 25 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta, toimen muutos viraksi on viran perustamiseen rinnastettava päätös. Hallintosäännön luku 6 § 28 mom. 2 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyinen toimenhaltija voidaan nimittää esitettyyn virkaan.

Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. Muutos astuisi voimaan heti.

Liitteenä 1 on asumispalvelukoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää muuttaa liitteen 1 mukaisen toimen viraksi. Muutos astuu voimaan heti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Tuija Nuutinen, Sanna Toivola-Järvinen, Virpi Kolehmainen, Matleena Ylitalo