Yhtymähallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätövaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 20.6.2019 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 24.6.2019 yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Maiju Tapiolinna ja Anna Helin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Helin ja Saija Pellikka.