Yhtymähallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen

KEUDno-2019-865

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 13.12.2018 § 53. Talousarvio muodostui kuntien budjetoimista sote-menoista sekä kuntayhtymän hallinnosta ja muutoskustannuksista.

Kuntien talousarviot kohdennettiin vuoden 2018 loppupuolella kuntayhtymän organisaatiorakenteeseen. Kuluvan vuoden aikana on havaittu, että kaikki määrärahat ja tuloarviot eivät ole kohdentuneet oikein palvelualueille. Joitakin kokonaisuuksia (esim. tietohallintokustannukset, toimistotarvikkeet, postitus) on päätetty keskittää Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -yksikköön hajautetun mallin sijaan. Talousarvion seurannan helpottamiseksi esitetään tehtäväksi talousarviomuutosta, jolla määrärahat ja tuloarviot kohdennetaan palvelualueille organisaatiorakennetta vastaavasti. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta kuntien maksuosuusarvioihin.

Kuntien sote-menoihin oli budjetoitu KuEL-eläkemenoperusteiset maksut (yhteensä n. 8,5 Me). Kevan lausunnon mukaan eläkemenoperusteiset maksut kuuluvat kuitenkin kuntien maksettavaksi, joten määrärahavaraus poistetaan kuntayhtymän talousarviosta. Lisäksi on havaittu, että Hyvinkään sote-budjetti sisältää 670.000 euroa pakolaisten toimeentulotukikorvaustuottoja, jotka kuuluisivat kunnan budjettiin kuntayhtymän budjetin sijaan. Kuntayhtymän budjetista poistetaan em. tuloarvio. Eläkemenoperusteisen maksun määrärahavarauksen ja pakolaisten toimeentulotukikorvaustuottoarvion poistaminen vaikuttavat kuntien maksuosuusarvioihin.

Edellä esitellyt talousarviomuutokset on koottu liitteenä olevaan taulukkoon, jossa esitetään myös kuntien uudet maksuosuudet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2019 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat ja palvelujohtajat