Yhtymähallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 20 Päätös kuntouttavan työtoiminnan palvelun suorahankinnasta Setlementti Louhela Ry:ltä, 16.05.2019

Kuntayhtymän johtaja
Tutkimuslupapäätös:
§ 150 Sukupolvien kohtaaminen - päiväkodin ja palvelutalon yhteistyö, 07.06.2019

Palvelujohtaja, Miela
Hallintopäätös:
§ 14 Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ostopalveluhankinnan 2. optiokauden käyttöönotto/Suomen Kotilääkäripalvelu Oy  , 07.06.2019

Sosiaalisen kuntoutuksen esimies
Hankintapäätös:
§ 17 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tuki kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, Setlementti Louhela Ry, 3/2019, 14.05.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.