Yhtymähallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Vastineet vuoden 2018 arviointikertomukseen

KEUDno-2019-889

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, Talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 3.5.2019 § 29
Yhtymävaltuusto 9.5.2019 § 13
Yhtymähallitus 18.6.2019 § 90

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 9.5.2019 käsitellyt ajalta 1.1.-31.12.2018 laadittua arviointikertomusta ja lähettänyt sen edelleen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus 

  • hyväksyy liitteenä olevan selvityksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen tarkastuslautakunnalle sekä
  • esittää valtuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi.

  

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan tarkennuksella, että kohdasta taloudellisten tavoitteiden toteutuminen/palvelutuotanto poistetaan vastineen ensimmäisen kohdan viimeisestä lauseesta paremmin sana.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta