Yhtymähallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Tiedonantoja

Perustelut

Avin ja Valviran ilmoitukset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 24.5.2019 (ESAVI/15988/2019) Ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.6.2019 (ESAVI/18153/2019) Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen laajentaminen, Tukisatama Oy

Valviran päätös 10.6.2019 Dnro V/20611/2019 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, SML Medical Oy

Valviran ilmoitus 10.6.2019 Dnro V/7064/2019 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen, Coronaria Diagnostiikka Oy

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.6.2019 (ESAVI/12598/2019) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Oy Northwest Orthopedics Ltd

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 13.6.2019 (ESAVI/20325/2019) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen, Medicorex Oy