Yhtymähallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Suun terveydenhuollon palvelusetelimallin ehdot ja periaatteet – asiakirjan hyväksyminen

KEUDno-2019-893

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
  • Susanna Pitkänen, johtajaylilääkäri

Perustelut

Perustelut
Palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön kuntayhtymän suun terveydenhuollon palvelujen täydentäjänä 1.1.2020 alkaen, mikäli yhtymävaltuuston päätös palvelusetelin käyttöönotosta on myönteinen.
Suun terveydenhuollon palvelusetelin käytössä noudatettavista ehdoista ja periaatteista on valmistelu asiakirja.  Asiakirjassa määritellään eri osapuolten asemat, oikeudet ja velvollisuudet palveluseteliä käytettäessä, sekä mm. palvelusetelin piiriin kuuluvien palvelujen sisältövaatimukset ja palveluntuottajille maksettavat korvaukset. Palveluntuottajan hyväksyminen palvelusetelituottajaksi edellyttää sitoutumista asiakirjan ehtoihin ja periaatteisiin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • hyväksyä suun terveydenhuollon palvelusetelimallin ehdot ja periaatteet -asiakirjan liitteen mukaisena, ja
  • myöntää kuntayhtymän johtajalle valtuudet hyväksyä asiakirjassa määritellyt kriteerit täyttävät palveluntuottajat palvelusetelituottajiksi, ja
  • myöntää kuntayhtymän johtajalle valtuuden tarvittaessa tarkistaa kapitaatiokorvauksia kuntayhtymän omien toteutuneiden kustannusten perusteella, ja
  • että päätös toimeenpannaan, mikäli yhtymävaltuuston päätös palvelusetelin käyttöönotosta suun terveydenhuollossa on myönteinen.

 
 

Päätös

Tämä pykälä käsiteltiin §:n 92 "Palvelusetelin käyttö suun terveydenhuollon palvelujen täydentäjänä Keski-uudenmaan sote -kuntayhtymässä" jälkeen.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon avopalvelujen päällikkö, valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö ja palveluohjauksen päällikkö