Yhtymähallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen palvelusetelimallin ehdot ja periaatteet – asiakirjan hyväksyminen

KEUDno-2019-897

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
  • Susanna Pitkänen, johtajaylilääkäri

Perustelut

Perustelut
Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön täydentämään kuntayhtymän omaa tuotantoa 1.9.2019 alkaen, mikäli yhtymävaltuuston päätös palvelusetelin käyttöönotosta on myönteinen.  Malli olisi voimassa 31.12.2019 saakka.  Vuoden 2020 osalta mallin toteuttamisesta päätetään talousarvion valmistelun yhteydessä.
Vastaanottopalvelujen palvelusetelin käytössä noudatettavista ehdoista ja periaatteista on valmistelu asiakirja.  Asiakirjassa määritellään eri osapuolten asemat, oikeudet ja velvollisuudet palveluseteliä käytettäessä, sekä mm. palvelusetelin piiriin kuuluvien palvelujen sisältövaatimukset ja palveluntuottajille maksettavat korvaukset. Palveluntuottajan hyväksyminen palvelusetelituottajaksi edellyttää sitoutumista asiakirjan ehtoihin ja periaatteisiin.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • hyväksyä perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen palvelusetelimallin ehdot ja periaatteet -asiakirjan liitteen mukaisena, ja
  • myöntää kuntayhtymän johtajalle valtuudet hyväksyä asiakirjassa määritellyt kriteerit täyttävät palveluntuottajat palvelusetelituottajiksi, ja
  • myöntää kuntayhtymän johtajalle valtuuden tarvittaessa tarkistaa kapitaatiokorvauksia kuntayhtymän omien toteutuneiden kustannusten perusteella, ja
  • että päätös toimeenpannaan, mikäli yhtymävaltuuston päätös palvelusetelin käyttöönotosta vastaanottopalveluissa on myönteinen 
     

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon avopalvelujen päällikkö, valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö ja palveluohjauksen päällikkö