Yhtymähallitus, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän edustajan nimeäminen Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n hallitukseen

KEUDno-2019-898

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, Talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus on on päättänyt 18.12.2018 hankkia neljä kappaletta  Järvenpään Ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakkeita sidosyksikköaseman saavuttamiseseksi. Osakassopimuksen mukaan Jatsi Oy:n hallituksen lukumäärää lisätään yhdellä paikalla kahdeksaan jäseneen  kuntayhtymän nimetessä tästä yhden jäsenen. Osakkuudesta päätettäessä jäi kuntayhtymän hallituksessa oleva edustaja päättämättä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää nimetä hallinto- ja tukipalvelut -yksikön hallintopäällikkö Sannamari Nousiaisen edustamaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n hallituksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Järvenpää ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy, Sannamari Nousiainen