Yhtymähallitus, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Koordinoivan esimiehen virkavalinta, vammaispalvelut kuntayhtymä, 30.03.2020

palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hankintapäätös:
§ 34 Väliaikainen sopimus psykologisten ja neuropsykologisisten palvelujen hankinnasta: Ludus Oy Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, 18.02.2020
§ 38 Väliaikainen sopimus puheterapiapalvelun hankinnasta: Puheterapeutti Elsa Vuorio, 18.02.2020
§ 41 Väliaikainen sopimus puheterapiapalvelun hankinnasta: Puheterapeutti Katri Salo, 18.02.2020
§ 42 Väliaikainen sopimus puheterapiapalvelun hankinnasta: Toiminimi Minttu Sauna-aho, 18.02.2020
§ 46 Väliaikainen sopimus musiikkiterapiapalvelusta: Coronaria Terapeija Oy, 18.02.2020
§ 48 EI HYVÄKSYTÄ. PALVELUNTUOTTAJA ON LÄHETTÄNYT UUDEN SOPIMUKSEN, TÄMÄ KUMOTAAN.Väliaikainen sopimus puheterapiapalvelusta: Coronaria Contextia Oy, Coronaria Terapeija Oy, 18.02.2020
§ 49 Väliaikainen sopimus neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun hankinnasta: T:mi Tuire Kangas, 18.02.2020
§ 51 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet -palvelun hankinnasta: Järvenpään Fysikaalinen Hoitokeidas Oy, 18.02.2020
§ 52 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet -palvelun hankinnasta: Haltija Group Oy, 18.02.2020
§ 53 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja -varusteet -palvelun hankinnasta: AVK-PINTO Oy, 18.02.2020
§ 54 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet -palveun hankinnasta: MediMattress Oy, 18.02.2020
§ 55 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet -palvelun hankinnasta: Fysiotuki Oy, 18.02.2020
§ 56 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet -palvelun hankinnasta: Mediq Suomi Oy, 18.02.2020
§ 57 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet -palvelun hankinnasta: Mediteam Oy, 18.02.2020
§ 58 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet -palvelun hankinnasta: Orthonova Oy, 18.02.2020
§ 59 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet -palvelun hankinnasta: Respecta Oy, 18.02.2020
§ 60 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet -palvelun hankinnasta: Saba Med Oy, 18.02.2020
§ 61 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet -palvelun hankinnasta: Suomen Ortotiikka & Protetiikka Oy, 18.02.2020
§ 62 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet -palvelun hankinnasta: Tukimet Oy, 18.02.2020
§ 63 Väliaikainen sopimus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ja varusteet -palvelun hankinnasta Algol Trehab Oy, 18.02.2020
§ 64 Väliaikainen sopimus puhe-, toiminta-, fysioterapiapalvelun hankinnasta ja neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun hankinnasta: Auron Vantaan Fysioterapia Oy, 18.02.2020

Tietohallintojohtaja
§ 32 ARVOA-menetelmän käyttöönotto, 07.04.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.
 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.