Yhtymähallitus, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Tiedonantoja

KEUDno-2020-199

Perustelut

Yhtymähallitukselle tiedoksi saapuneet aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta, sosiaaliasiamiehen selvitykset 2019 sekä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n kanssa tehdyt sopimukset vuoden 2020 alusta:

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi todettiin, että sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitykset tuodaan seuraavaan kokoukseen.