Yhtymähallitus, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen / henkilöstöjohtaja

KEUDno-2019-1641

Valmistelija

  • Petja Harakka, lakimies, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön § 31 mukaan viranhaltijan ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen.  Henkilöstöjohtajan ottaa hallintosäännön § 30 mukaan palvelussuhteeseen yhtymähallitus, päätös tehtiin yhtymähallituksessa 25.2.2020 § 28 siten, että valinta on ehdollinen siihen saakka,​ kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, selvitys on esitetty 20.3.2020.

Nyt yhtymähallitukselle tuodaan vahvistettavaksi henkilöstöjohtajan ehdollinen valintapäätös. Virkaan valittu ottaa vastaan viran 1.5.2020 alkaen. Perehdytyksestä ja työnjaosta ajalle 1.5.-25.6.2020 nykyisen viranhaltijan ja valitun viranhaltijan välillä päättää kuntayhtymän johtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää vahvistaa henkilöstöjohtajan virkavaalin ja merkitsee tiedoksi, että virkaan valittu on ilmoittanut 28.2.2020 ottavansa henkilöstöjohtajan viran vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset