Yhtymähallitus, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätövaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 15.5.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pauliina Naala ja Arto Lindberg.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä

- Satu Meriläinen-Porras esitteli vuoden 2019 asiakaspalauteraporttia

- Leena Säkäjärvi esitteli asiakasohjauksen toimintamallia

- Kristiina Kariniemi-Örmälä esitteli Lean -mallia

- Sannamari Nousiainen sekä Ville Rimpeläinen ja Olli Tolkki NHG Oy:stä esittelivät palvelujen verkoston valmistelutilannetta.

Lisäksi merkittiin tiedoksi katsaus koronatilanteesta.


Käsitellyt asiat