Yhtymähallitus, kokous 12.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/2020

KEUDno-2020-1726

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2020 käyttösuunnitelman kokouksessaan 25.2.2020 § 31. 

Käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle neljännesvuosittain osavuosikatsauksen ajankohdin. Vuoden ensimmäinen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu on laadittu ajalta 1.1.-31.3.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.3.2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.