Yhtymähallitus, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Yhtymähallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset:

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Sosiaaliohjaajan valinta aikuisten sosiaalipalveluihin , 03.05.2019

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 16 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Merjan kotipalvelu, 21.05.2019
§ 17 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Hyvinkään siivouspalvelu, 21.05.2019
§ 20 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Aronia-Palvelut Oy, 27.05.2019
§ 21 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Hyvinvointia Kotiin Oy, 27.05.2019
§ 24 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Järjestysvinkit, 06.06.2019
§ 25 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Tmi Helgi Vaarman, 06.06.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 19 Kotona asumista tukevien palvelujen tulosalueen esimiesten sijaisjärjestelyt, 27.05.2019

Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 124 Sopimus opiskelijoiden ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta Laurea ammattikorkeakoulun ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän välillä, 02.05.2019
§ 133 Valinnanvapauskokeilun henkilökohtaisen budjetin kokeilun palveluntuottajaksi hyväksyminen, Kotikuntoutus Nepin näpit, 16.05.2019
§ 134 Toimintasääntö: Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut sekä palvelualueiden yhteiset asiat, 17.05.2019
§ 135 Päätös Laurea amk:n opiskelijaryhmän tutkimuslupahakemukseen koskien Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteita, kohderyhmänä kotisairaalan laite- ja työturvallisuus, 17.05.2019
§ 136 Sopimus nuorten kesätyöllistämisen toimintamallista sopimuskuntien ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kesken, 17.05.2019
§ 137 Valinnanvapauskokeilun henkilökohtaisen budjetin kokeilun palveluntuottajaksi hyväksyminen, SoulSpace, 17.05.2019
§ 140 Yhteistyö- ja kumppanuussopimus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Kirkkopalvelut ry:n/ Seurakuntaopiston kanssa, 21.05.2019
§ 146 Valinnanvapauskokeilun henkilökohtaisen budjetin kokeilun palveluntuottajaksi hyväksyminen, Järvenpään Fysikaalinen Hoitokeidas Oy, 28.05.2019
§ 148 Valinnanvapauskokeilun henkilökohtaisen budjetin kokeilun palveluntuottajaksi hyväksyminen, Savaspro Oy, 03.06.2019
§ 149 Avustus Kunnan Pojat -hankkeelle (Arctic Cowboys Oy), 05.06.2019
Hankintapäätös:
§ 132 Väliaikainen sopimus Työterveydenhuollon palvelun hankinnasta Lääkärikeskus Aava Oy:ltä, 15.05.2019
§ 141 Ateriapalvelu Kotiutus- ja arviointiyksikköön, hankintapäätös/Tuusulan kunta, 22.05.2019
§ 143 Ateriapalvelu Riihikodon kotiutus- ja arviointiyksikköön, hankintapäätös/Tuusulan kunta, 22.05.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 145 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän laatupäällikön virkaan rekrytointi, 28.05.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 147 Tutkimuslupahakemus - Keusoten perhevalmennuksen yhdenmukaistaminen ja uuden mallin kehittäminen, 03.06.2019

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 17 Sosiaalihuollon päivystyksellisten kotipalvelutehtävien järjestäminen ja hankinta, 29.05.2019

Perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Sosiaalityöntekijä, Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys, 20.05.2019

Sosiaalisen kuntoutuksen esimies
Hallintopäätös:
§ 16 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tuki kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, Järvenpään Agilityurheilijat Ry, 3/2019, 14.05.2019
Hankintapäätös:
§ 18 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Järvenpää) tuki kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, Keski-Uudenmaan Kierrätys- ja toimintakeskus Ry, 3/2019, 14.05.2019
§ 19 Kesi-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Järvenpää) tuki kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, ViaDia Järvenpää Ry, 14.05.2019
§ 20 Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän (Järvenpää) tuki kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, ViaDia Järvenpää Ry, 4/2019, 14.05.2019
§ 21 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Järvenpää) tuki kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, Järvenpään Agilityurheilijat Ry, 4/2019, 14.05.2019
§ 22 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Järvenpää) tuki kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, Setlementti Louhela, 4/2019, 14.05.2019
§ 23 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Järvenpää) tuki kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, Keski-Uudenmaan Kierrätys- ja toimintakeskus Ry, 4/2019, 14.05.2019

Talous- ja hallintojohtaja
Hallintopäätös:
§ 13 Päätös sosiaalihuollon asiakkaiden ns. välivuokra-asuntojen rästivuokrien ja vahingonkorvausten maksusta keusote-kuntien Asunto-Osakeyhtiöille., 26.04.2019

Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
§ 8 Päätös asiakirjapyyntöön, 25.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Kauniston palveluasumisen esimies, 29.05.2019
§ 11 Palveluasumisen esimies Pihlavistokoti, 27.05.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.