Yhtymähallitus, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Toimien muuttaminen viroiksi ja viran lakkauttaminen

KEUDno-2019-12

Valmistelija

  • Päivi Autere, Henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi
  • Matleena Ylitalo, Erityisasiantuntija, matleena.ylitalo@keusote.fi

Perustelut

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen Kotona asumista tukevien palveluiden palveluohjaajan, asiakasvastaavan ja viiden sosiaaliohjaajan toimet esitetään muutetttavaksi viroiksi. Toimien muuttamisella viroiksi voidaan mahdollistaa asiakkaiden päätösten tekeminen nopeasti ja joustavasti. Ikääntyneiden alueella tehdään päätöksiä kotona asumisen tukipalveluihin, omaishoitoon ja perhehoitoon liittyen. Tällä hetkellä asiakkaat joutuvat odottamaan päätöksiään, koska viranhaltijoita ei ole riittävästi tekemään päätöksiä.

Lisäksi Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelualueen kahden asumispalvelukoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi. Asumispalvelukoordinaattorin työnkuvaan kuuluu jatkossa asiakkaiden päätösten tekeminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tarpeen mukaisista sosiaalipalveluista ja asumispalvelusta sekä muusta palvelu- ja maksupäätösten tekemisestä delegointisäännön mukaisesti. Näin ollen asumispalvelukoordinaattorin toimi tulisi muuttaa viraksi.

Muutoksen yhteydessä arvioidaan työnvaativuuden arvioinnin kautta syntyvät kustannukset.

Liitteenä 1 on toimien muuttaminen viroiksi perusteluineen.

Lisäksi esitetään palvelukeskuksen esimiehen viran lakkauttamista. Tilalle perustetaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä asiantuntijan toimi.

Liitteenä 2. on viran lakkauttaminen perusteluineen.


Hallintosäännön luvun 6 § 25 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Toimen muutos viraksi on viran perustamiseen rinnastettava päätös. Hallintosäännön luku 6 § 28 mom. 2 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyinen toimenhaltija voidaan nimittää esitettyyn virkaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää:

  • liitteen 1 mukaisten toimien muuttamisesta viroiksi
  • liitteen 2 mukaisen viran lakkauttamisen

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Paula Vilhunen

Tiedoksi

Erja Pentti, Tiina Salminen, Johanna Sinkkonen, Saija Lindström, Pirjo Komulainen, Virpi Kolehmainen