Yhtymähallitus, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/2019

KEUDno-2019-814

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, Talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2019 käyttösuunnitelman kokouksessaan 12.2.2019 § 18. Käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle kolmannesvuosittain osavuosikatsausten ajankohdin. Ensimmäinen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu on laadittu ajalta 1.1.-30.4.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.4.2019.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.