Tarkastuslautakunta, kokous 15.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Vastineet vuoden 2018 arviointikertomukseen

KEUDno-2019-1198

Perustelut

Yhtymähallitus on 18.6.2018 § 90 antanut selvityksen toimenpiteiksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2018 johdosta. Lisäksi hallitus on päättänyt antaa lausunnot tiedoksi yhtymävaltuustolle. Yhtymävaltuusto on 27.6.2019 § 22 merkinnyt arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää merkitä arviointikertomuksen 2018 johdosta saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.