Tarkastuslautakunta, kokous 15.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Toimielinpäätösten seuranta ajalta 12.6.2019 - 15.8.2019

KEU-2019-1197

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14. luvussa ja Keski- Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 8. luvussa. Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2017 § 8, että yhtymähallituksen pöytäkirjoja tarkastellaan omana pykälänä.


Tarkastuslautakunnan jäsenille on luotu omat käyttäjätunnukset Keski-Uudenmaan soten ekstraan ja yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat myös nähtävillä yleisessä tietoverkossa    www.keski-uudenmaansote.fi.


Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä annetaan selostus lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään yhtymähallituksen päätöksiä ajalta 12.6.2019 – 15.8.2019.


Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset

  • 18.6.2019
  • 2.7.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta 12.6.2019 – 15.8.2019. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.