Tarkastuslautakunta, kokous 15.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Sidonnaisuusrekisterin tilanne

KEU-2019-1196

Valmistelija

  • Tuija Alen, Toimistosihteeri, tuija.alen@keusote.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.


Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle.


Viimeisimmät muutokset sidonnaisuusrekisteriin on kirjattu 8.4.2019. Tarkastuslautakunnan kokouksen 11.6.2019 jälkeen ei ole tullut muutoksia sidonnaisuusrekisteriin.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.