Tarkastuslautakunta, kokous 15.8.2019

§ 41 Muut asiat