Tarkastuslautakunta, kokous 15.8.2019

§ 36 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tarkastuslautakunnan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi tarkastuslautakunnan kaksi jäsentä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat. Kokous
todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen
pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentä.


Käsiteltävät asiat