Tarkastuslautakunta, kokous 15.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ajankohtaiset henkilöstöä koskevat asiat

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu henkilöstöjohtaja Päivi Autere kertomaan henkilöstöä koskevista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstöjohtajan esityksen tiedoksi.
 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.