Tarkastuslautakunta, kokous 14.11.2019

§ 57 Toimielinpäätösten seuranta 11.10.2019 - 14.11.2019

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14. luvussa ja Keski- Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 8. luvussa. Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2017 § 8, että yhtymähallituksen pöytäkirjoja tarkastellaan omana pykälänä.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on luotu omat käyttäjätunnukset Keski-Uudenmaan soten ekstraan ja yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat myös nähtävillä yleisessä tietoverkossa    www.keski-uudenmaansote.fi.

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä annetaan selostus lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään yhtymähallituksen päätöksiä ajalta 11.10.2019 – 14.11.2019.

Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset

  • 22.10.2019
  • 29.10.2019
  • 7.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.