Tarkastuslautakunta, kokous 14.11.2019

§ 56 Tilintarkastajan ensimmäinen väliraportti tilivuotta 2019 koskevasta tarkastuksesta

KEUDno-2019-1896

Perustelut

Tilintarkastaja esittelee ensimmäisen väliraportin tilikauden 2019 tarkastuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen väliraportin tiedoksi.