Tarkastuslautakunta, kokous 14.11.2019

§ 54 Sidonnaisuusrekisteriin saatujen ilmoitusten hyväksyminen

KEUDno-2019-1196

Valmistelija

  • Tuija Alen, Toimistosihteeri, tuija.alen@keusote.fi

Perustelut

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunnan 2.10.2017 tekemän päätöksen mukaan sidonnaisuusilmoitukset saatetaan yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa syyskaudella.

 

Pyyntö sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen:

 

Ilmoitusvelvollisille on lähetetty 1.11.2019 linkki sidonnaisuusilmoituksen päivittämiseen ja ohjeet. Ilmoitukset on pyydetty antamaan 20.11.2019 mennessä.

 

Tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset käsitellään kokouksessa.

 

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.keski-uudenmaansote

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.