Tarkastuslautakunta, kokous 14.11.2019

§ 58 Muut asiat