Tarkastuslautakunta, kokous 12.9.2019

§ 47 Muut asiat