Tarkastuslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Toimielinpäätösten seuranta ajalta 18.4.2019 - 11.6.2019

KEUDno-2019-801

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14. luvussa ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 8. luvussa. Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.10.2017 § 8, että yhtymähallituksen pöytäkirjoja tarkastellaan omana pykälänä.

Tarkastuslautakunnan jäsenille on luotu omat käyttäjätunnukset Keski-Uudenmaan soten ekstraan ja yhtymähallituksen pöytäkirjat ovat myös nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.keski-uudenmaansote.fi.

Tarkastuslautakunnan suorittamalle arvioinnille merkityksellisistä päätöksistä annetaan selostus lautakunnan kokouksessa. Tässä kokouksessa käsitellään yhtymähallituksen päätöksiä ajalta 18.4.2019 – 11.6.2019.

Tarkastelujaksolla on ollut seuraavat yhtymähallituksen kokoukset
- 7.5.2019
- 21.5.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamasta yhtymähallituksen päätösten seurannasta 18.4.2019 – 11.6.2019. Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.