Tarkastuslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Sidonnaisuusrekisterin tilanne

Perustelut

Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle.

Viimeisimmät muutokset sidonnaisuusrekisteriin on kirjattu 8.4.2019. Tarkastuslautakunnan kokouksen 3.5.2019 jälkeen ei ole tullut muutoksia sidonnaisuusrekisteriin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Päätös

Merkittiin sidonnaisuusrekisterin tilanne tiedoksi.