Tarkastuslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua syksyllä 2019 seuraavasti:

15.8.2019
12.9.2019
10.10.2019
14.11.2019
10.12.2019