Tarkastuslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Arvioinnin työohjelma vuodelle 2019

KEUDno-2019-801

Perustelut

Päätetään vuoden 2019 arviointia koskevasta työohjelmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää arvioinnin työohjelmasta vuodelle 2019.

Päätös

Päätettiin arvioinnin työohjelmasta vuodelle 2019.