Tarkastuslautakunta, kokous 10.10.2019

§ 49 Sidonnaisuusrekisterin tilanne

KEUDno-2019-1196

Valmistelija

  • Tuija Alen, Toimistosihteeri, tuija.alen@keusote.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle. Edellisen kokouksen jälkeen sidonnaisuusrekisteriin on tullut esityslistan laadintavaiheeseen mennessä 4.10.2019 seuraavat muutokset:

  • Kirsti Handolinin tiedot on piilotettu 24.9.2019 ja poistettu 4.10.2019. Yhtymävaltuusto on 19.9.2019 myöntänyt hänelle eron yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä (menettänyt vaalikelpoisuutensa kuntayhtymän luottamuselimiin, koska ei toimi enää Nurmijärven kunnanhallituksen varapuheenjohtajana 1.6.2019 lähtien).
  • Kirsti Handolinin tilalle Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallituksen varajäseneksi on 19.9.2019 valtuuston kokouksessa valittu Nurmijärven kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Tarja Salonen. Tarja Salonen on ilmoittanut sidonnaisuutensa sidonnaisuusrekisteriin 3.10.2019.

 

Viimeisimmät muutokset sidonnaisuusrekisteriin on kirjattu 4.10.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kristiina Hakala, krhakala@gmail.com

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä sidonnaisuusrekisteriin tehdyt muutokset.