Henkilöstöjaosto, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Työterveyshuollon palvelujen hankinta 1.1.2020 lähtien Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän henkilöstölle

KEUDno-2019-1397

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Valtakunnallinen Työterveys Taimi –hanke

Kuntien, sairaanhoitopiirien ja Kevan yhteinen valtakunnallisen työterveyskonsernin valmistelua on jatkettu. HUSin hallitus päätti 16.9.2019 kokouksessaan liittymisestä osakkaaksi Taimi -työterveyshuoltokonserniin ja HUS Työterveyden toimintojen liikkeen luovuttamisesta Taimi Uusimaa Oy:lle. Uudeltamaalta Taimi -konserniin ovat ensimmäisessä vaiheessa liittymässä HUSin lisäksi Hangon kaupunki. Hangon kaupunki on tehnyt myönteisen päätöksen asiassa. Tavoitteena on, että uusi organisaatio käynnistyy vuoden 2020 alussa.

Taimi Oy:n valmistelussa on tällä hetkellä valtakunnallisesti mukana kiinnostuneita tai aiesopimuksen jo hyväksyneitä tahoja eri maakunnista. Työterveys Taimi Oy:n hallitukseen on tällä hetkellä tulossa yksitoista jäsentä, jotka jakautuvat omistusosuuksien suhteessa. Tämänhetkisten neuvottelujen mukaan yhtiön hallituspaikat olisivat menossa ainakin Kevalle, HUSille (puheenjohtajuus suurimpana omistajana), Vaasan kaupungille, Jyväskylän kaupungille, JIK:lle (peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Ilmajoki ja Kurikka) ja Suupohjalle (peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kauhajoki, Teuva, Isojoki ja Karijoki). Alueyhtiöt vaiheistavat itse aikataulunsa. Alueyhtiön järjestäytyminen tehdään ensin ja sen jälkeen konserniyhtiön. KEVAn toimitusjohtajan Timo Kietäväisen mukaan konserni on avoin uusille osakkaille jatkossa.

Lohjan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hankkeen valmistelusta vastaavat viranhaltijat ovat ilmoittaneet HUSille, että ensisijaisena vaihtoehtona Lohjalle ja Karviaiselle olisi järjestää työterveyshuoltonsa Keski-Uudenmaan Työterveyden kautta. Päätöksentekoon liittymiset on tarkoitus viedä kuluvan syksyn aikana.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kiinnostus Taimi Oy:n hankkeeseen mukaan lähdöstä olisi tullut ilmoittaa 14.6.2019 mennessä. Hankkeessa on kuitenkin edelleen sellaisia epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että Taimi Uusimaa ei tällä hetkellä ole Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän näkökulmasta realistinen vaihtoehto eikä se näin ollen ratkaise kuntayhtymän työterveyshuoltopalvelujen hankintaa. Merkittävimpänä epävarmuustekijänä on aikataulu. Keusoten nykyiset työterveyshuollon palvelusopimukset päättyvät 31.12.2019. Taimi Oy:n palvelujen järjestäytyminen kuluvan syksyn aikana siten, että se voisi tuottaa työterveyshuoltopalveluja 1.1.2020 koko kuntayhtymän toiminta-alueella Keski-Uudellamaalla, ei näytä aikataulullisesti mahdolliselta. Hankkeen hyödyt realisoitunevat kokonaisuudessaan vasta pidemmällä aikavälillä.

 

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen 1.1.2020 lähtien

Kuntayhtymän hallitus päätti 26.3.2019 § 43 jatkaa työterveyshuoltopalvelujen väliaikaisia sopimuksia Aava Oy:n ja Keski-Uudenmaan Työterveyshuolto Oy:n kanssa 1.6.-

31.12.2019 väliseksi ajaksi sekä hankkia Hyvinkään kaupungilta kuntayhtymään siirtyneen sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön työterveyspalvelut Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:ltä 1.6.-31.12.2019 väliseksi ajaksi. Lisäksi työterveyshuollon palveluja tuottaa pienessä määrin myös Mehiläinen Oy.

Nyt päätöksentekoon tuodaan kuntayhtymän henkilöstön työterveyspalvelujen hankita 1.1.2020 lähtien. Keski-Uudenmaan Työterveys tuottaa suurimman osan kuntayhtymän henkilöstön työterveyshuollon palveluista. Työterveyshuollon toimipisteitä on Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Mäntsälässä. Yhteistyötä on kehitetty koko alkuvuoden ajan. Palvelujen hankinta on painottunut ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja työterveysperusteiseen sairaanhoitoon. Kuluvan vuoden aikana on pyritty yhdenmukaistamaan palveluja ja yhteistyötä sekä yhdenmukaistamaan kustannuksia eri toimipisteissä kuntayhtymän toiminta-alueella. Yhteistyö Keski-Uudenmaan Työterveyshuollon kanssa on sujunut hyvin. Kuntayhtymän kannalta on ollut tärkeää, että Työterveyshuollon palveluja on kyetty tuottamaan eri kuntien alueelle ja näin ollen palvelut ovat olleet henkilöstön saatavilla jokaisessa kunnassa kuntayhtymän alueella, pois lukien Pornaisten kunnan alueella. Raportointia ja sähköisiä palveluja on kehitetty kuntayhtymän tarpeita paremmin palvelevaksi ja kustannusten seuraamiseksi.

Järvenpään kaupungilta Keusoteen siirtyneen sote – henkilöstön työterveyshuollon palvelut tuottaa edelleen Aava Oy. Sopimus on määräaikainen vuoden 2019 loppuun saakka. Aavalla on toimipiste Järvenpäässä. Yhteistyö Aavan kanssa on myös sujunut hyvin. Yhteistyön jatkaminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilman kilpailutusta eikä muutoinkaan ole tarkoituksenmukaista, että Järvenpäässä toimivat kuntayhtymän työntekijöillä on eri toimija työterveyspalveluissa.

Koska Keusote on hankkinut hallituksen päätöksellä Keski-Uudenmaan Työterveyshuollon osakkeita vuoden 2019 alussa, on yhteistyön jatkaminen 1.1.2020 edelleen mahdollista. Palvelusopimuksen päivittäminen 1.1.2020 tulee erikseen kuitenkin tehdä, mikäli yhteistyötä jatketaan. Nyt päätöksentekoon tuodaan yhteistyön jatkaminen Keski-Uudenmaan Työterveyshuollon kanssa 1.1.2020 ja sopimuksen päivittäminen koskemaan myös Järvenpäässä työskentelevää sote – henkilöstöä.

Tausta-aineistona on Keski-Uudenmaan Työterveyden ja Aava Oy:n tuottamat raportointitiedot palvelujen käytöstä alkuvuodelta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle, että hallitus

  • päättää, että työterveyshuoltopalvelut hankintaan Keski-Uudenmaan Työterveyshuollolta 1.1.2020 lähtien
  • toteaa, että sopimus Aava Oy:n kanssa päättyy 31.12.2019

Päätös

Hyväksyttiin.