Henkilöstöjaosto, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Lähtökysely

KEUDno-2019-1901

Valmistelija

  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä pois lähteviltä työntekijöiltä pyydetään palautetta palvelussuhteen ajasta lähtökyselyllä. Lähtijän näkemykset ovat arvokasta palautetta toiminnan kehittämiseksi ja työntekijäkokemuksen kartoittamiseksi.

Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista ja saatua palautetta hyödynnetään aktiivisesti toiminnan kehittämisessä. Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että palaute kyselyyn annetaan nimettömästi ja palaute vastaanotetaan keskitetysti henkilöstöpalveluissa.

Yhteenvetoraportit toimitetaan kunkin palvelualueen käyttöön. Lisäksi palautteista tehdään kooste vuosittain Keusoten henkilöstökertomukseen.

Palvelualueiden yhteenvedot käsitellään johtoryhmässä ja yhteistoimintaelimissä. Jos jokin palaute edellyttää välitöntä käsittelyä, se käydään läpi ao. esimiehen tai palvelujohtajan kanssa henkilöstöpalvelujen toimesta.

Kuntayhtymän ylimmän johdon rekrytoinneista vastaa yhtymähallitus. Ylimmän johdon palvelusuhteen päättyessä, lähtökysely toteutetaan henkilöstöjaoston haastatteluna. Haastattelu on luottamuksellinen.

Lähtökysely on valmistelultu yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Palvelussuhdepäällikkö Virpi Kolehmainen esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaosto

  • päättää, että ylimmän johdon palvelusuhteen päättyessä, lähtökysely toteutetaan henkilöstöjaoston haastatteluna
  • merkitsee lähtökyselyn henkilöstön osalta tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin.