Henkilöstöjaosto, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Henkilöstöjaosto / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän henkilöstöjaoston kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.